AVG

PRIVACY VERKLARING, ALGEMENE VERORDENING PERSOONSGEGEVENS

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Reden van verwerking van persoonsgegevens:
Wij verwerken persoonsgegevens omdat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt of heeft verstrekt.

Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die wij eventueel verwerken:
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer(s)
E-mailadres
Behandelverleden: medische huidpigmentatie en/of permanente make-up

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Het verwerken van persoonsgegevens waartoe wij wettelijk verplicht zijn en voor de optimalisering van onze dienstverlening waaronder: - Voor het invullen van het Informed Consent. Dit zijn wij verplicht door de GGD. - Wij bewaren uw Informed Consent tot 7 jaar na uw laatste behandeling. - Wij noteren uw gegevens in ons bestand: Salonized en slaan hier uw gegevens op zoals kleuren die wij gebruiken, technieken, naalden, etc. Alles heeft betrekking op uw behandeling.

Geautomatiseerde verwerkingen
In onze dienstverlening maken wij gebruik van de volgende computerprogramma’s en/of applicaties: Salonized; een afspraak- en klantenbestandpakket.

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren
Niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld. Wij hanteren als bewaartermijn voor volledige persoonlijke en financiële gegevens 7 jaar (de voor ons geldende wettelijke bewaartermijn). Daarna worden de gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen en/of verkopen uw gegevens niet aan derden, deze worden uitsluitende verstrekt indien dit nodig is en altijd in overleg.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft te allen tijden et recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de door u afgegeven toestemming voor uw gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dit houdt in dat u ons kunt verzoeken om uw persoonsgegevens die wij van u hebben uit het computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie door te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u een andere vraag/opmerking(en) m.b.t. de gegevensverwerking? Stuur dan een e-mail met uw verzoek naar: info@asstudio.nl

Voeg bij dit verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs toe. Hierdoor weten wij zeker dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. U kunt vervolgens, ter bescherming van uw privacy, de volgende gegevens onleesbaar maken: pasfoto, MRZ (machine-readable zone) dit is de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer. Wij zullen dan binnen maximaal vier weken reageren op uw verzoek.

Wij attenderen u op de mogelijkheid bij onjuistheden en bij gebrek aan herstel daarvan, dat u een klacht in kunt dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen Voor de bescherming van uw gegevens zijn passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Indien u toch het idee heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen tot misbruik zijn, neemt u dan direct contact op met ons op via info@asstudio.nl

contact

heb je vragen?

Bel mij